Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Коли можна звернутися до Верховного Суду України у господарському процесі?

155731521

Сторона по справі може звернутися до Верховного Суду України з заявою про перегляд рішень господарських судів, наприклад, якщо має місце неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило до ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах, або якщо рішення господарських судів не відповідають висновку Верховного Суду України щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права.

Це найпоширеніші випадки, за якими звертаються учасники судових процесів до Верховного Суду України.

Заява до ВСУ подається після перегляду в касаційному порядку.

Відповідно до ст. 111-16 Господарського процесуального кодексу України заява про перегляд судових рішень господарських судів може бути подана виключно з таких підстав: Читать далее…

Правова природа статуту господарського товариства: чи є він правочином у розумінні цивільного законодавства

Statue of Lady Justice with law books

Судова практика має чималу кількість спорів про визнання недійсним статуту господарського товариства виходячи з міркувань, що статут є правочином, оскільки він є дією учасників товариства, спрямованою на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, пов’язаних із участю в товаристві, а тому може бути визнаний недійсним у судовому порядку за положеннями Цивільного кодексу України щодо недійсності правочину. Спробуємо розібратися з цим питанням.

Частиною 2 статті 87 ЦК України передбачено, що установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до частини 1 статті 82 Господарського кодексу України установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір, а установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

За приписами п. 1 та п. 2 статті 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Читать далее…

Чи є спір за позовом податкового органу, що пов’язаний з припиненням господарського товариства та визнанням недійсними його установчих документів, корпоративним спором?

435154872232187526

Не всі спори про припинення господарського товариства та визнанням недійсними його установчих документів є корпоративними спорами.

Такий висновок є вірним з того, що органи фіскальної служби не є учасниками корпоративних правовідносин по відношенню до учасників (засновників) господарського товариства.

У випадку, коли позивачем у справі виступає суб’єкт владних повноважень, яким є податкові органи держави, такі спори віднесено до юрисдикції адміністративних судів.

За пунктом 5 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

З огляду на підстави і предмет позову такий спір не підлягає вирішенню в господарському суді. До категорії корпоративних не належать спори про визнання недійсними установчих документів господарського товариства та припинення юридичної особи, які порушуються за позовами суб’єктів владних повноважень, що здійснюють контроль за діяльністю юридичної особи, а також органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб.

Відповідна правова позиція неодноразово підтверджувалася практикою судів та знайшла своє закріплення у листі Верховного суду України від 01.08.2007 р. «Практика розгляду судами корпоративних спорів» та постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 25 лютого 2016 року № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин».

Правові нюанси деяких документів підприємства щодо обґрунтування маркетингових послуг

0252235669700

Юридично грамотне оформлення відносин зі своїми контрагентами, що надають маркетингові послуги підприємству, є запорукою впевненого спілкування підприємства з податківцями під час проведення податкових перевірок.

Основним документом тут, безумовно, є договір про надання маркетингових послуг.

Договір про надання маркетингових послуг – договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати маркетингову послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. До видів маркетингових послуг відповідно до Податкового кодексу України віднесено: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу; послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу; послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). Читать далее…

Способи надання маркетингових послуг

торгшол154921

Комерційний успіх будь-якого підприємства багато в чому залежить від того, наскільки продукція (товари), яка ним постачається та є господарською діяльністю підприємства, відповідає основним споживчим уподобанням.

Згідно з підпунктом 14.1.108 пунктом 14.1 статті 14 Податкового кодексу України маркетинговими послугами (маркетинг) вважаються послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.

До маркетингових послуг Податковим кодексом України віднесено наступні послуги: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). Читать далее…

Що таке мерчандайзинг?

iюбл33CAU4C89S

Мерчандайзинг (англ. (merchandising) походить від англійського merchandise – товари, сприяння продажу будь-якого товару, просувати на ринку) – один із видів маркетингу, що сприяє інтенсивному просуванню товарів у роздрібній торгівлі без активної участі спеціального персоналу – вдале розміщення товарів у торговому залі, оригінальне оформлення прилавків та вітрин, організація презентацій з роздачею сувенірів, наданням знижок та пільг (Наказ ДПС України № 123 від 15.02.2012р.).

Мерчандайзинг – це напрямок торгового маркетингу, частина процесу маркетингу, яка визначає методику продажу товару в магазині.

Під просуванням товару розуміється комплекс різноманітних тактичних і стратегічних заходів, у т.ч. маркетингових, що використовуються підприємством для прямого або непрямого зміцнення на ринку своїх позицій та його товарів, які воно пропонує, і активізації продажу товарів шляхом систематичного інформування споживачів, переконування чи нагадування споживачам про свої товари, формування у них обізнаності. Читать далее…

Про підвідомчість у справах щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

1723,0549845130У питаннях щодо прав на частку у статутному капіталі господарського товариства існує певна неточність щодо того, до якого суду слід звертатися: господарського суду чи суду загальної юрисдикції. У цій консультації розглянемо питання підвідомчості у стравах про право за договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Отже, за змістом ч. 1 та ч. 2 статті 5 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

Отже, в порядку цивільного судочинства можуть розглядатися будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Разом з тим, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України господарським судам підвідомчі, зокрема справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів. Читать далее…

Схвалення правочину у господарських відносинах

024328

Досить поширеною в Україні останнім часом стала практика визнання недійсним договору у зв’язку з суперечністю вимогам закону, оскільки спірний правочин вчинено невідомою особою без належних повноважень.

Судова практика свідчить про те, що в основному суди відмовляють у задоволенні подібних позовів у разі наявності доказів схвалення такого правочину позивачем.

У разі, якщо спірний правочин підписано сторонами та скріплено їх печатками і після його вчинення обидві сторони здійснили дії з виконання правочину, то це свідчить про його наступне схвалення позивачем.

Так, згідно зі ст. 181 Господарського кодексу України господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками.

Частиною 1 ст. 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Читать далее…