Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Відповідальність неповнолітньої особи за поширення у соціальних мережах недостовірної інформації та інформації, що порочить честь та гідність іншої особи

nbvbbp8

Розглянемо можливі та дієві способи захисту у такому випадку.

По-перше, зазначимо, що відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Праву на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов’язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку інформацію, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію.

Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

У судовій практиці зазначається, що під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло. Читать далее…

Адміністративна та кримінальна відповідальність керівника підприємства за порушення законодавства про виплату заробітної плати

522790_otvetstvennost_za_sovershe
Скрутне фінансове становище підприємства може стати причиною порушення роботодавцем зобов’язань перед працівниками щодо виплати заробітної плати.
Спрямування керівництвом підприємства коштів підприємства спочатку на поточні платежі (сплата податків, зборів та інших платежів, погашення боргів перед кредиторами, задоволення інших потреб підприємства), а потім на виплату заробітної плати – це ситуація, що найчастіше зустрічається у таких випадках. Зловживання керівництвом підприємств, установ, організацій терпінням своїх працівників та сподівання на безкарність своїх дій може стати причиною для порушення чинного законодавства щодо своєчасності та повноти оплати праці працівників.
Статтею 36 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.
Розглянемо, коли винні особи підприємства можуть бути притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення законодавства щодо своєчасності та повноти виплати заробітної плати. Читать далее…

Кримінальна відповідальність торгівельного представника підприємства за вчинення дій, які виразились у привласненні та розтраті грошових коштів підприємства

1ab08f4ae6f1ffd32a0a73f3a8b86ae0Притягнення до відповідальності працівників, які мають доступ до матеріальних цінностей та грошових коштів є вельми актуальним для будь-якого підприємства.

Безумовно, лише за наявності юридично грамотного оформлення відносин з працівником, у т.ч. щодо його матеріальної відповідальності перед підприємством за завдану ним шкоду, можливо притягнути його до відповідальності (у т.ч. й до кримінальної) та ставити питання про стягнення з працівника завданої ним шкоди у повному обсязі.

Питання про повну індивідуальну матеріальну відповідальність торговельного представника та про законність укладання з таким працівником договору про повну матеріальну відповідальність є досить спірним, що потребує окремої уваги та юридичного аналізу. У своїх подальших консультаціях спробуємо розібратися з питанням щодо правильності та законності укладання договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з цією категорією працівників. У цій консультації розглянемо практичну ситуацію щодо особливостей притягнення працівника (торгівельного представника чи торгівельного агента) до кримінальної відповідальності та дослідимо деякі аспекти щодо зібрання доказів, доведеності провини працівника самим підприємством. Читать далее…