Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Виклик та допит свідків у цивільній справі

x_fb7acf6532489545

Під час вирішення цивільної справи у суді нерідко виникає питання про необхідність залучення свідків, тобто осіб, які можуть підтвердити якість обставини, що мають значення у справі.

У відповідності до ч. 1 ст. 50 ЦПК України свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи.

Показання свідка – це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи (ст. 63 ЦПК України).

Обставини, які мають значення для вирішення зазначеної справи, можуть бути підтверджені показаннями свідків, що згідно зі ст.ст. 57, 59 ЦПК України є допустимими доказами по справі.

Згідно зі ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд сприяє всебічному і повному з’ясуванню обставин справи. Читать далее…

Про підвідомчість у справах щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

1723,0549845130У питаннях щодо прав на частку у статутному капіталі господарського товариства існує певна неточність щодо того, до якого суду слід звертатися: господарського суду чи суду загальної юрисдикції. У цій консультації розглянемо питання підвідомчості у стравах про право за договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Отже, за змістом ч. 1 та ч. 2 статті 5 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

Отже, в порядку цивільного судочинства можуть розглядатися будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Разом з тим, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України господарським судам підвідомчі, зокрема справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів. Читать далее…

Порушення норм процесуального права як підстава для оскарження рішення суду в апеляційному порядку

Decorative Scales of Justice in the Courtroom

Відповідно до приписів пп. 1, 3 та 4 ч. 1 ст. 309 ЦПК України підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення є неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 ЦПК України порушення норм процесуального права можуть бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи.

У разі, якщо, на думку сторони у справі, судом першої інстанції належним чином не досліджено додані сторонами докази у справі або суд не перевірив якісь обставини, що мають істотне значення для вирішення справи, то це свідчить про те, що рішення постановлене судом першої інстанції без належного дослідження доказів, які покладено в обґрунтування постановленого рішення. Читать далее…

Заява про надання статусу учасника бойових дій (ЗРАЗОК)

  Читать далее…

Заява про надання статусу інваліда війни (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Хто з осіб, що приймали участь в АТО, можуть отримати статус інваліда війни?

imagesьорпмдзлзж

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначений правовий статус ветеранів війни. Цей закон забезпечує створення належних умов для життєзабезпечення ветеранів війни, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначено, що ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать:

  • учасники бойових дій;
  • інваліди війни;
  • учасники війни.

Читать далее…