Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Коли договір дарування може бути визнаний фіктивним?

23671105

Згідно з ч. 1 ст. 202 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 717 ЦК України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування (частина 2 статті 717 ЦК України).

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

 Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

За положеннями ст. 204 ЦК України правочин вважається правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або він не визнаний судом недійсним. Читать далее…

Правовий режим майна одного з подружжя для здійснення підприємницької діяльності: правова позиція Верховного суду України

Питання розпорядження майном, право власності на яке виникло у шлюбі, є вельми актуальним.

З цього питання є досить поширена практика.justice1

Правова позиція Верховного суду України з цього приводу викладена, наприклад, у постанові від 2 жовтня 20113 року у справі № 6-79цс13 та є обов’язковою для судів.

Із змісту нормативних положень глав 7 та 8 Сімейного кодексу України (далі – СК) власність у сім’ї існує у двох правових режимах: спільна сумісна власність подружжя та особиста приватна власність кожного з подружжя, залежно від якого регулюється питання розпорядження таким майном.

Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя (тобто перелік юридичних фактів, які складають підстави виникнення права спільної сумісної власності на майно подружжя) визначені в ст. 60 СК України.

За змістом цієї норми майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловіку на праві спільної сумісної власності.

Таким чином, належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але і спільністю участі подружжя коштами або працею в набутті майна. Читать далее…

Поділ майна подружжя, що придбане під час шлюбу за особисті кошти одного з подружжя: правова позиція Верховного суду України

001Поділ майна подружжя, що придбане під час шлюбу за особисті кошти одного з подружжя, є вельми актуальним.

Відповідна правова позиція була висловлена Верховним Судом України у постанові від 16 грудня 2015 року при розгляді справи № 6-2641цс15.

Статтею 60 Сімейного кодексу України (далі – СК) визначено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй (йому) особисто.

Отже, належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але й спільною участю подружжя коштами або працею в набутті майна.

Застосовуючи норму статті 60 СК України та визнаючи право спільної сумісної власності подружжя на майно, суд повинен установити не тільки факт набуття майна під час шлюбу, але й той факт, що джерелом його набуття були спільні сумісні кошти або спільна праця подружжя. Читать далее…

Що робити, якщо у рішенні суду виявлено описку чи помилку?

law-sliderНерідко трапляються ситуації, коли при ознайомленні із судовим рішенням, наприклад по цивільній справі, виявлено, що рішення суду міститься неправильні дані, тобто у такому разі може йти мова про описку або арифметичну помилку.

Якщо судом допущено описки чи арифметичні помилки, до суду необхідно подавати заяву про виправлення допущених у судовому рішенні описок або арифметичних помилок.

У відповідності до ч. 1 ст. 219 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки.

Частиною 2 ст. 219 ЦПК України визначено, що заява про виправлення описок чи арифметичних помилок у судовому рішенні розглядається протягом десяти днів з дня її надходження.

Питання про внесення виправлень вирішують в судовому засіданні, про що постановляється ухвала (ч. 3 ст. 219 ЦПК України).

Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.

До суду подається відповідна кількість екземплярів заяви про виправлення описок чи арифметичних помилок, для усіх сторін по справі.

Перевіривши матеріали справи, суд може дійти висновку про необхідність виправлення зазначених у заяві описок чи арифметичних помилок. Читать далее…

Про деякі актуальні питання при доведенні обставин, на які позивач може посилатися як на підставу своїх вимог, у цивільних справах про відшкодування шкоди, що завдана внаслідок пожежі

Law schoolУ відповідності до ч. 1 ст. 10  ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень (ч. 3 ст. 10 ЦПК).

Справи про відшкодування шкоди, що завдана внаслідок пожежі, є досить специфічними та мають свої певні особливості у частині щодо доведення позивачем обставин, на які він посилається як на підстави своїх позовних вимог.

У таких справах на забезпечення відповідності рішення суду ст. 212-215 ЦПК України при вирішенні справи суд має належним чином перевірити доводи позивача та встановити причину й місце виникнення пожежі, з чиєї вини сталася пожежа й яке майно було нею пошкоджено.

Позивач має надати докази про істинну причину пожежі, а головне – надати докази вини відповідача.

Часто-густо після пожеж складається відповідний акт про пожежу, саме який у таких справах позивачі долучають до матеріалів справи. Проте такий документ має досить сумнівний характер щодо доведеності вини відповідача (особи, через дії якої сталася пожежа). Читать далее…