Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Чи можна стягнути борг з фізичної особи-підприємця, якщо його припинено як суб’єкта підприємницької діяльності?

3168797643121

Підприємництвом є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку (частина 1 статті 42 Господарського кодексу України).

Згідно зі ст.629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

 Згідно з ч.1 ст.632 ЦК України у випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Згідно зі статтями 525, 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Читать далее…

Позов про стягнення боргу з фізичної особи, що припинила підприємницьку діяльність (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Чи можна відмовитись споживачу від укладання типового договору про надання комунальних послуг?

3165468431

Одним з основних принципів у договірних відносинах є принцип свободи договору, який закріплений у статтях 6 та 627 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

За статтею 6 ЦК України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частина 1 статті 627 ЦК України). Читать далее…

Типовий договір у цивільно-правових відносинах: що це?

businessman signing a contractУ житті та правовій практиці досить широкого використання набули типові договори у певних сферах правового регулювання. Останнім часом спостерігається тенденція на розширення кола типових договорів, які затверджуються нормативно-правовими актами держави.

Вимоги до типових умов договору передбачено ст. 630 Цивільного кодексу України, відповідно до частини 1 якої договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів певного виду, оприлюднених у встановленому порядку.

У правовій літературі визначено два головні застереження до типових договорів:

  • положення цих договорів не повинні суперечити Цивільному кодексу України та іншим законам України;
  • затверджені нормативно-правовими актами типові договори, що містять імперативні приписи, можуть поширюватися лише на ті договори, які є публічними.

Читать далее…

Що таке публічний договір?

фЖДДІЛВДЛІВТАГГЦМНТШ

Поняття публічного договору у праві може зустрічатися у різних сферах правового регулювання. Як правило, його застосування передбачається у тих галузях, для яких характерна наявність певних природних монополій. Зокрема, це може стосуватися сфери комунальних послуг, постачання газу, енергоносіїв, секторів медичного, готельного, банківського обслуговування, а також роздрібної торгівлі, послуг зв’язку, обслуговування транспортом загального користування тощо.

Частиною 1 ст. 633 Цивільного кодексу України передбачено, що публічним є договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

За частиною 2 ст. 633 ЦК України умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом (ч. 3 ст. 633 ЦК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 633 ЦК України підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг). У разі необгрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. Читать далее…

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати: що це?

32564897511

За приписом ч. 7 ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Законом України «Про оплату праці» встановлено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати, до якої входить основна та додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Відносини, які виникають між працівником і роботодавцем із приводу оплати праці, у тому числі й у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати, регулюються Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» та Положенням про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427. Читать далее…

Позовна заява про стягнення суми компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Індексація заробітної плати при невиконанні рішення суду про поновлення працівника на роботі: чи можливо таке?

23218781521вташурфпш

Згідно з ч. 6 ст. 43 Конституції України громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Відповідно до статті 3 КЗпП України законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Статтею 4 КЗпП України визначено, що законодавство про працю складається з КЗпП України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

У частині 1 ст. 1 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати, до якої входить основна та додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Читать далее…

Позовна заява про стягнення суми індексації заробітної плати (ЗРАЗОК)

Читать далее…