Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Чи можна нарахувати інфляційні втрати на суму боргу, визначену в іноземній валюті?

стао221150

При укладанні договорів, наприклад, договорів позики, сторони часто визначають ціну грошового зобов’язання в іноземній валюті. У разі невиконання боржником договору, у зв’язку з чим виникає заборгованість, у кредитора виникає питання про нарахування на суму боргу відсотків. То ж що можна і що не можна нарахувати на суму боргу, визначену в іноземній валюті?

Зазвичай, договорами позики передбачається, що одна сторона отримує від іншої грошові кошти в гривні, що на день передачі грошових коштів відповідає певній сумі у валюті за середнім курсом її продажу комерційними банками, а день остаточного розрахунку має відбутись не пізніше певної дати, і повна сума, що підлягає поверненню, на день остаточного розрахунку має відповідати сумі, еквівалентній сумі боргу в іноземній валюті за середнім курсом продажу комерційними банками на день передачі грошей.

Отже, згідно зі статтею 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня. Читать далее…

Окремі питання щодо порядку нарахування середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу

3290854636307

Відповідно до частини 2 статті 235 КЗпП України при ухваленні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.

Середній заробіток працівника визначається відповідно до ст. 27 Закону України «Про оплату праці» за правилами, передбаченими Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100 (далі Порядок).

Згідно з п. 32 Постанови Пленуму Верховного Суду України  № 9 від 06.11.92 р. «Про практику розгляду судами трудових спорів» у випадках стягнення на користь працівника середнього заробітку за час вимушеного прогулу в зв’язку з незаконним звільненням або переведенням, відстороненням від роботи невиконанням рішення про поновлення на роботі, затримкою видачі трудової книжки або розрахунку він визначається за загальними правилами обчислення середнього заробітку, виходячи з заробітку за останні два календарні місяці роботи. При цьому враховуються положення Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року № 100.
Читать далее…

Чи потрібно сплачувати судовий збір у разі оскарження постанови патрульної поліції про накладання штрафу за порушення правил дорожнього руху?

итолю255522

Питання сплати чи несплати судового збору у справах про оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення є досить поширеними.

Як відомо, при поданні позову до суду має бути сплачений судовий збір, якщо законом не передбачено пільги щодо цього.

Частиною 4 статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) передбачено, що особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

Статтею 87 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що до судових витрат належать судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. Читать далее…

Стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів

1439202499_derzhavna-fskalna-sluzhba-blshe-ne-bude-kontrolyuvati-splatu-podatku-na-dodanu-vartst

Нерідко трапляються випадки, коли навіть на підставі рішення суду про стягнення з особи аліментів на утримання дитини аліменти все ж не сплачуються.

Внаслідок невиконання судового рішення утворюється заборгованість із виплати аліментів.

Цю заборгованість можна стягнути з відповідача у судовому порядку із нарахуванням на суму заборгованості неустойки (пені).

Розглянемо цей варіант на практиці.

Статтею 180 Сімейного кодексу України встановлено обов’язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Згідно із частиною 1 статті 196 Сімейного кодексу України при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Читать далее…

Що таке судовий збір і як можна його повернути?

%d1%81%d0%b6%d1%81%d0%bb%d0%bf%d1%89%d1%81%d1%88%d0%ba%d0%be%d1%88%d1%86%d1%8c%d0%ba%d1%83

Поняття судового збору наведено у статті 1 Закону України «Про судовий збір», якою визначено, що судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Під судовими витратами розуміються передбачені законом витрати (грошові кошти) сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, понесені ними у зв’язку з її розглядом та вирішенням, а у випадках їх звільнення від сплати – це витрати держави, які вона несе у зв’язку з вирішенням конкретної справи.

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Судові витрати не входять до складу ціни позову, не є збитками в розумінні статті 22 Цивільного кодексу України, а тому не можуть стягуватися як збитки.

Правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначає Закону України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674-VI. Читать далее…

Чи можна рішенням суду зобов’язати підприємство нарахувати та виплатити дивіденди учаснику товариства з обмеженою відповідальністю?

ormkipnnpinp1348061715

Порядок нарахування та виплати дивідендів у товаристві з обмеженою відповідальністю визначений статтями 10, 41, 59 Закону України «Про господарські товариства», ст. 158 Цивільного кодексу України.

Учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів (пункт «б» частини 1 статті 10 Закону України «Про господарські товариства»).

Питання про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) віднесено до компетенції вищого органу (загальних зборів) товариства з обмеженою відповідальністю (пункт «д» частини п’ятої статті 41 та статтею 59 Закону України «Про господарські товариства»). Читать далее…

Як нараховувати проценти річних на суму боргу за договором?

Finger Pressing Button on Calculator

У разі порушення боржником грошового зобов’язання до нього може бути застосований припис частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України, згідно з яким боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Слід зазначити, що, по-перше, сторони у договорі можуть зменшити або збільшити передбачений законом розмір процентів річних. Тобто розмір ставки, на яку збільшено проценти річних, слід вважати іншим розміром процентів, якщо укладеним сторонами договором передбачено збільшення розміру процентів у зв’язку з простроченням сплати боргу.

По-друге, три проценти річних від простроченої суми (або інший передбачений сторонами договору розмір процентів) не мають характеру штрафних санкцій і є способом захисту майнового права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, належними до сплати кредиторові. Тобто нарахування процентів річних можна здійснювати паралельно з нарахуванням неустойки (штрафу, пені). Читать далее…

Чи потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб у разі отримання спадщини від батька?

10371

Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) належать до загальнодержавних податків.

Чинним законодавством України встановлено різні ставки ПДФО: 0%, 5% або 18%.

Ставки ПДФО для спадкоємців існують різні, залежно від того, до якої категорії спадкоємців відноситься член сім’ї спадкодавця: податковим законодавством передбачено перший або другий ступінь споріднення.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав регулюється статтею 174 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

У підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Об’єкти спадщини оподатковуються за нульовою ставкою вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (підпункт 174.2.1 пункту 174.2 ст. 174 ПКУ).

Позовна давність у кредитних відносинах

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України)  порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

3255228++

Якщо в зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов’язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (ч. 4 ст. 267 ЦК України).

Перебіг загальної і спеціальної позовної давності починається з дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

За зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов’язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред’явити вимогу про виконання зобов’язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку (ч. 5 ст. 261 ЦК України). Читать далее…

Стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів

Обов’язок батьків утримувати дитину передбачений статтею 180 Сімейного кодексу України (далі – СК), згідно з якою батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

10921

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі (частини 1-3 ст. 181 СК).

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв’язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.

Отже, якщо особу зобов’язано сплачувати аліменти, а ця особа ухиляється від їх сплати, та внаслідок невиконання цією особою судового рішення за нею утворилась заборгованість із виплати аліментів, постає питання про можливість стягнення з неї неустойки відповідно до ст. 196 СК. Читать далее…