Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Правові нюанси деяких документів підприємства щодо обґрунтування маркетингових послуг

0252235669700

Юридично грамотне оформлення відносин зі своїми контрагентами, що надають маркетингові послуги підприємству, є запорукою впевненого спілкування підприємства з податківцями під час проведення податкових перевірок.

Основним документом тут, безумовно, є договір про надання маркетингових послуг.

Договір про надання маркетингових послуг – договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати маркетингову послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. До видів маркетингових послуг відповідно до Податкового кодексу України віднесено: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу; послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу; послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). Читать далее…

Способи надання маркетингових послуг

торгшол154921

Комерційний успіх будь-якого підприємства багато в чому залежить від того, наскільки продукція (товари), яка ним постачається та є господарською діяльністю підприємства, відповідає основним споживчим уподобанням.

Згідно з підпунктом 14.1.108 пунктом 14.1 статті 14 Податкового кодексу України маркетинговими послугами (маркетинг) вважаються послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.

До маркетингових послуг Податковим кодексом України віднесено наступні послуги: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). Читать далее…

Що таке мерчандайзинг?

iюбл33CAU4C89S

Мерчандайзинг (англ. (merchandising) походить від англійського merchandise – товари, сприяння продажу будь-якого товару, просувати на ринку) – один із видів маркетингу, що сприяє інтенсивному просуванню товарів у роздрібній торгівлі без активної участі спеціального персоналу – вдале розміщення товарів у торговому залі, оригінальне оформлення прилавків та вітрин, організація презентацій з роздачею сувенірів, наданням знижок та пільг (Наказ ДПС України № 123 від 15.02.2012р.).

Мерчандайзинг – це напрямок торгового маркетингу, частина процесу маркетингу, яка визначає методику продажу товару в магазині.

Під просуванням товару розуміється комплекс різноманітних тактичних і стратегічних заходів, у т.ч. маркетингових, що використовуються підприємством для прямого або непрямого зміцнення на ринку своїх позицій та його товарів, які воно пропонує, і активізації продажу товарів шляхом систематичного інформування споживачів, переконування чи нагадування споживачам про свої товари, формування у них обізнаності. Читать далее…

Адміністративний позов про визнання протиправним та скасування наказу податкового органу про організацію здійснення документальної позапланової виїзної перевірки (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Чи потрібно сплачувати податок на доходи фізичних осіб у разі отримання спадщини від батька?

10371

Податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) належать до загальнодержавних податків.

Чинним законодавством України встановлено різні ставки ПДФО: 0%, 5% або 18%.

Ставки ПДФО для спадкоємців існують різні, залежно від того, до якої категорії спадкоємців відноситься член сім’ї спадкодавця: податковим законодавством передбачено перший або другий ступінь споріднення.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав регулюється статтею 174 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

У підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

Об’єкти спадщини оподатковуються за нульовою ставкою вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (підпункт 174.2.1 пункту 174.2 ст. 174 ПКУ).

Колізійні питання у податкових правовідносинах

podatПодаткове законодавство України є одним із найскладніших у правовій системі України. При цьому спостерігається тенденція щодо його нестабільності. Проте, як показує практика його правозастосування, зміни, що вносяться в закони України з питань оподатковування, досить часто створю­ють нові проблеми.

Пода
тки є фінансовою категорією, яка є досить складною і надзвичайно впливовою на всі економічні явища і процеси у державі.

У практиці суб’єкти господарювання часто стикаються з певними складнощами у відносинах з податковими органами. Так, наприклад, якщо під час перевірки податковий орган виявляє недобросовісну сплату чи ухилення від податків, то виносить податкове рішення-повідомлення, яким зобов’язує правопорушника доплатити певну суму коштів, нараховує пеню та штрафні санкції. Іноді такі доплати вимірюються мільйонами гривень. Тоді способом захисту для платника податків є оскарження відповідного рішення в адміністративному порядку, але, слід зазначити, що податкові органи дуже рідко скасовують рішення, що прийняті податкові податковим органом нижчого рівня. Тому фактично єдиним реальним способом захисту прав підприємців є оскарження в суді.

І ось тут стикаємося з колізією. З одного боку, ч. 5 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України декларує, що для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, встановлюється місячний строк.

Але є ще Податковий кодекс України, який у ст. 102 та п. 56.18 ст. 56 вказує зовсім інший термін оскарження – 1095 днів, тобто три роки.

Виходить, що кодекси, які мають однакову юридичну силу, по-різному визначають строк для звернення до суду. Читать далее…

Правові аспекти проведення камеральних перевірок платників податків

473261_html_m77ec19d7Контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні та фактичні перевірки.

Камеральна перевірка проводиться контролюючими податковими органами, в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених Податковим кодексом України. В окремих випадках платник може не знати про здійснення такої перевірки.

Відповідно до пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій).

Характерною рисою камеральної перевірки є те, що вона здійснюється виключно за даними податкових декларацій без проведення будь-яких інших видів перевірок. Причому камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.

У ході проведення камеральної перевірки податковий інспектор має право запрошувати платника податку або його представника в міністерство доходів та зборів для перевірки правильності нарахування і своєчасності сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Читать далее…

Про подання викладачами вищих навчальних закладів до кадрової служби за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

До Дніпропетровської юридичної компанії звернувся викладач вищого навчального закладу з таким питанням:

Чи повинні викладачі ВУЗів подавати до відділу кадрів свого вишу декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру  згідно з антикорупційним законодавством? Чи має право керівництво ВУЗу вимагати подання таких декларацій?

38788772

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України від 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон № 3206) суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Згідно з абзацом 8 частини 1 ст. 1 Закону № 3206 суб’єктами декларування є особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Так, до цих осіб відносяться особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті.

Зазначимо, що викладачі ВУЗів не відносяться до названих категорій громадян, а тому вони не зобов’язані подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Про подання викладачами вищих навчальних закладів до кадрової служби за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

До Дніпропетровської юридичної компанії звернулися викладачі вищого навчального закладу з таким питанням:

Чи повинні викладачі ВУЗів подавати до відділу кадрів свого вишу декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру  згідно з антикорупційним законодавством? Чи має право керівництво ВУЗу вимагати подання таких декларацій?

38788772

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України від 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон № 3206) суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Згідно з абзацом 8 частини 1 ст. 1 Закону № 3206 суб’єктами декларування є особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Так, до цих осіб відносяться особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті.

Зазначимо, що викладачі ВУЗів не відносяться до названих категорій громадян, а тому вони не зобов’язані подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Податкова перевірка (документальна позапланова виїзна) на підприємстві за відсутності підстав для її проведення. Що робити?

nalog_kontrol1-e1364302638519Перевірки податкового, валютного та іншого законодавства на підприємствах проводяться податковим органом на підставі відповідного наказу про організацію здійснення документальної позапланової виїзної перевірки із зазначенням підстав, періоду, за який вона призначена, та строку проведення перевірки.

У разі незгоди з фактом призначення такої перевірки, якщо керівництво підприємства вважає, що спірний наказ не відповідає вимогам чинного законодавства, є протиправним, оскільки документальна позапланова виїзна перевірка призначена за відсутності підстав для її проведення, підприємство має право оскаржити рішення податкового органу.

Відповідно до пп. 14.1.7. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України оскарження рішень контролюючих органів – це оскарження платником податку податкового повідомлення-рішення про визначення сум грошового зобов’язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого органу в порядку і строки, які встановлені цим Кодексом за процедурами адміністративного оскарження, або в судовому порядку.

Відповідно до пп. 17.1.7. п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу України платник податків має право, зокрема, оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами податкові консультації.

Відповідно до п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України рішення, прийняті контролюючим  органом,  можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів  поширюється на публічно-правові спори, зокрема, спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

В інформаційному  листі Вищого адміністративного суду України від 24.12.2010 № 1844/11/13-10 зазначається, що видання керівником податкового органу наказу про проведення позапланової перевірки безпосередньо призводить до виникнення певних обов’язків у платника податків, щодо якого прийнято рішення про проведення перевірки. Тому зазначений наказ є таким, що має правове значення, а отже, є актом у розумінні пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

З урахуванням приписів віще названих норм спірний наказ є таким, що має правове значення, а отже, є актом у розумінні п. 1 ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Таким чином, підприємству слід подавати до адміністративного суду адміністративний позов, поставивши у ньому питання про визнання протиправним та скасування наказу про організацію здійснення документальної позапланової виїзної перевірки та про визнання протиправними дій ДПІ щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки.
Читать далее…