Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Що робити, коли у власній квартирі зареєстрована особа, яка самостійно знятися з реєстрації відмовляється?

31245ровтс973еи

Такі випадки не поодинокі. У житті трапляються подібні ситуації. Вони можуть мати місце тоді, коли, наприклад, попередній власник та члени його сім’ї не знялися з реєстрації перед продажем житла.

У такому разі новий власник нерухомості вимушений звертатися до суду з позовною заявою про усунення перешкод у користуванні квартирою шляхом визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, та зняття особи з реєстрації місця проживання.

Реєстрація попереднього власника або членів його сім’ї перешкоджає власнику житла в повній мірі користуватися і розпоряджатися власністю.

За ст. 64 ЖК України члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов’язки, що випливають з договору найму жилого приміщення. Повнолітні члени сім’ї несуть солідарну з наймачем майнову відповідальність за зобов’язаннями, що випливають із зазначеного договору. До членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали бути членами сім’ї наймача, але продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, вони мають такі ж права і обов’язки, як наймач і члени його сім’ї. Читать далее…

Позовна заява про усунення перешкод у користуванні квартирою шляхом визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, та зняття особи з реєстрації місця проживання (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Чи можна нарахувати інфляційні втрати на суму боргу, визначену в іноземній валюті?

стао221150

При укладанні договорів, наприклад, договорів позики, сторони часто визначають ціну грошового зобов’язання в іноземній валюті. У разі невиконання боржником договору, у зв’язку з чим виникає заборгованість, у кредитора виникає питання про нарахування на суму боргу відсотків. То ж що можна і що не можна нарахувати на суму боргу, визначену в іноземній валюті?

Зазвичай, договорами позики передбачається, що одна сторона отримує від іншої грошові кошти в гривні, що на день передачі грошових коштів відповідає певній сумі у валюті за середнім курсом її продажу комерційними банками, а день остаточного розрахунку має відбутись не пізніше певної дати, і повна сума, що підлягає поверненню, на день остаточного розрахунку має відповідати сумі, еквівалентній сумі боргу в іноземній валюті за середнім курсом продажу комерційними банками на день передачі грошей.

Отже, згідно зі статтею 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня. Читать далее…

Що таке строк позовної давності?

445737-650

З позовною давністю зустрічається кожна особа, що вирішила звернутися до суду.

Статтею 256 Цивільного кодексу Країни встановлено, що позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Цивільним законодавством передбачено загальну та спеціальну позовну давність.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Спеціальна позовна давність може встановлюватися законом для окремих видів вимог, наприклад, скорочена (наприклад, в один рік) або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

Позовна давність в один рік застосовується у таких випадках: Читать далее…

Встановлення юридичного факту проживання однією сім’єю із спадкодавцем не менше п’яти років до часу відкриття спадщини

27072015_10-48-22

Необхідність встановлення юридичного факту проживання однією сім’єю із спадкодавцем не менше п’яти років до часу відкриття спадщини виникає у спадкоємців, коли упродовж багатьох років вони не можуть оформити спадщину від покійних родичів (наприклад, від мачухи, вітчима тощо), так як нотаріусу необхідно надати відомості (інформацію) та документи, які б підтверджували факт спільного проживання зі спадкодавцем однією сім’єю, оскільки інших спадкоємців немає.

Такі проблеми є досить поширеними у правовій практиці.

Згідно з частиною 1 ст. 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав і обов’язків від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Згідно зі ст. 1217 ЦК України спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Читать далее…

Заява про встановлення факту прозивання однією сім’єю зі спадкодавцем із спадкодавцем (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Коли договір дарування може бути визнаний фіктивним?

23671105

Згідно з ч. 1 ст. 202 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 717 ЦК України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування (частина 2 статті 717 ЦК України).

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

 Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

За положеннями ст. 204 ЦК України правочин вважається правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або він не визнаний судом недійсним. Читать далее…