Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Відповідальність страховика у разі порушення договірних зобов’язань щодо повноти та своєчасності виплати страхового відшкодування по страховому випадку

square_62614_0Відповідно до ст. 979 ЦК України, за договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07 березня 1996 року встановлено обов’язок страховика при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом.

Згідно зі ст. 990 ЦК України та ст. 25 Закону України «Про страхування» здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 988 ЦК України страховик зобов’язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у строк, встановлений договором.

Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 988 ЦК України та ч. 17 ст. 9 Закону України «Про страхування» страхова виплата за договором майнового страхування (страхове відшкодування) не може перевищувати розміру реальних збитків (прямого збитку), якого зазнав страхувальник.

Реальними збитками є витрати, яких особа зазнала у зв’язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України).

Згідно зі ст. 629 ЦКУ договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Отже, страховик відповідно до чинного законодавства та умов договору страхування несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування. Читать далее…

Залучення страхової компанії в якості співвідповідача у справах про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

avtoАктуальність цивільних спорів у справах про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, у т.ч. внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП) не викликає сумніву, а тому питання про вирішення таких спорів у суді має особливе значення.

На жаль, досить поширеними є справи про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок ДТП.

Відповідно до чинного законодавства страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є обов’язковим.

Відносини у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів врегульовані Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 року № 1961-IV.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників. Читать далее…

Поширення дії Закону України «Про захист прав споживачів» на правовідносини між страховиком та страхувальником за договорами страхування щодо автотранспорту

Main types of InsuranceСудова практика свідчить про поширеність випадків прямого чи опосередкованого застосування до страхових відносин Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. № 1023-XII (далі – Закон № 1023-XII). Перш за все це стосується питань про підсудність за місцем проживання споживача або за місцем заподіяння шкоди, виконання договору, звільнення від сплати судового збору, можливості вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

При розгляді у судах справ зазначеної категорії має місце протилежна судова практика.

Проведемо аналіз норм чинного законодавства України та судової практики з цивільних справ, що виникають з договорів страхування відносно автотранспортних засобів у частині можливості поширення на відносини страхування між страховиком та страхувальником норм Закону № 1023-XII.

Отже, згідно з п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону № 1023-XII, споживач – це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

У п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону № 1023-XII визначено, що послуга – діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб. Читать далее…

Підсудність у справах за позовом страхувальника до страховика за договором страхування КАСКО

wps-wpimageЯк свідчить практика, достатньо складним є питання дотримання правил підсудності у цивільних справах, що виникають з договорів страхування.

Нерідко страхові компанії у текстах своїх договорів страхування зазначають, що при неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України, а місце розгляду справ визначається за принципом договірної підсудності, тобто за місцезнаходженням юридичної особи – страховика, наприклад, у м. Києві.

Для фізичної особи (страхувальника), що уклала такий договір, у разі виникнення суперечностей зі страховою компанією щодо суми страхового відшкодування, якщо такий страховик проживає в іншому місті України, виникає проблема, пов’язана з поїздками у судові засідання до іншого міста. Читать далее…

Відшкодування матеріальної шкоди власнику пошкодженого внаслідок ДТП транспортного засобу, якщо автомобіль визнаний фізично знищеним

4251dec72b18ac89643edfb7a8300016_XLНерідко у практиці зустрічаються випадки, коли транспортний засіб, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримав пошкодження, за результатами автотоварознавчого дослідження визнається фізично знищеним, і висновком такого дослідження встановлюється, що відновлення пошкодженого транспортного засобу є економічно недоцільним.

У такому випадку у власника пошкодженого автомобіля (у постраждалої сторони) виникає питання щодо суми матеріальної шкоди, на яку він може розраховувати.

Спробуємо розібратися у цьому питанні.

Питання щодо шкоди, пов’язаної з фізичним знищенням транспортного засобу, регулюються статтею 30 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 року № 1961-IV (із відповідними змінами) (далі – Закон № 1961).

Відповідно до п. 30.1 ст. 30 Закону № 1961 транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно з аварійним сертифікатом (рапортом), звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним аварійним комісаром, оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт транспортного засобу перевищують вартість транспортного засобу до дорожньо-транспортної пригоди. Читать далее…