Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Індексація заробітної плати при невиконанні рішення суду про поновлення працівника на роботі: чи можливо таке?

23218781521вташурфпш

Згідно з ч. 6 ст. 43 Конституції України громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Відповідно до статті 3 КЗпП України законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Статтею 4 КЗпП України визначено, що законодавство про працю складається з КЗпП України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

У частині 1 ст. 1 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати, до якої входить основна та додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Читать далее…

Допустимий рівень шуму: що, де, коли?

212430,389242861272

Право на безпечні для здоров’я і життя умови побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище гарантоване ст. 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-XII (далі – Закон № 4004-XII).

Цим Законом шум віднесений до фізичних факторів середовища життєдіяльності, що впливають або можуть впливати на здоров’я людини чи на здоров’я майбутніх поколінь (ст. 1).

Вплив факторів середовища життєдіяльності, що створює загрозу здоров’ю, життю або працездатності людини чи здоров’ю майбутніх поколінь, називається шкідливим впливом на здоров’я людини. Під безпечними умовами для людини розуміють стан середовища життєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на людину. Сприятливими умовами життєдіяльності людини є стан середовища життєдіяльності, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив його факторів на здоров’я людини і є можливості для забезпечення нормальних і відновлення порушених функцій організму.

Питання захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів врегульоване статтею 24 Закону № 4004-XІI. Читать далее…

Відповідальність за шум та гомін

32167492,0216721

Проблему з занадто гучними звуками від сусідів, що є актуальною та нагальною проблемою сучасного життя, можна вирішити. Завдавати клопоту можуть як сусіди, що проживають по сусідству, так і підприємства, установи, організації, що здійснюють господарську діяльність поруч з місцем проживання особи. Звертатися з такими проблемами слід до санепідемстанції та поліції.

Вимірювання рівню шуму здійснюється спеціальними пристроями. Для цього необхідно подати відповідну заяву до управління держсанепідслужби за місцем проживання, поставивши питання про необхідність проведення вимірювання рівню шуму у житловому приміщенні, обґрунтувавши таку необхідність фактами та вище наведеними правовими нормами.

Для більшої ефективності цих заходів радимо зібрати свідчення очевидців (сусідів чи просто знайомих) та зробити відео- чи аудіозапис факту надмірного шуму.

Отримані дані стануть підставою для задокументування правопорушення. Якщо за результатом проведеної перевірки буде виявлено порушення, то винна особа повинна буде сплатити штраф, а також вжити всіх заходів для недопущення подібних порушень у майбутньому. Читать далее…

Правові нюанси деяких документів підприємства щодо обґрунтування маркетингових послуг

0252235669700

Юридично грамотне оформлення відносин зі своїми контрагентами, що надають маркетингові послуги підприємству, є запорукою впевненого спілкування підприємства з податківцями під час проведення податкових перевірок.

Основним документом тут, безумовно, є договір про надання маркетингових послуг.

Договір про надання маркетингових послуг – договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати маркетингову послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. До видів маркетингових послуг відповідно до Податкового кодексу України віднесено: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу; послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу; послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). Читать далее…

Що таке мерчандайзинг?

iюбл33CAU4C89S

Мерчандайзинг (англ. (merchandising) походить від англійського merchandise – товари, сприяння продажу будь-якого товару, просувати на ринку) – один із видів маркетингу, що сприяє інтенсивному просуванню товарів у роздрібній торгівлі без активної участі спеціального персоналу – вдале розміщення товарів у торговому залі, оригінальне оформлення прилавків та вітрин, організація презентацій з роздачею сувенірів, наданням знижок та пільг (Наказ ДПС України № 123 від 15.02.2012р.).

Мерчандайзинг – це напрямок торгового маркетингу, частина процесу маркетингу, яка визначає методику продажу товару в магазині.

Під просуванням товару розуміється комплекс різноманітних тактичних і стратегічних заходів, у т.ч. маркетингових, що використовуються підприємством для прямого або непрямого зміцнення на ринку своїх позицій та його товарів, які воно пропонує, і активізації продажу товарів шляхом систематичного інформування споживачів, переконування чи нагадування споживачам про свої товари, формування у них обізнаності. Читать далее…

Особливості встановлення розмірів оплати за житлово-комунальні послуги

Young businessman depositing money in piggy bank

Згідно із частиною 1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» житлово-комунальні послуги – це результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Статтею 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері житлово-комунальних послуг.

За частинами 1-3 ст. 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» стандарти, нормативи, норми і правила встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог, які регламентують вироблення та виконання житлово-комунальних послуг з урахуванням соціальних, економічних, природно-кліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів. Читать далее…

Заява про надання статусу учасника бойових дій (ЗРАЗОК)

  Читать далее…

Заява про надання статусу інваліда війни (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Хто з осіб, що приймали участь в АТО, можуть отримати статус інваліда війни?

imagesьорпмдзлзж

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначений правовий статус ветеранів війни. Цей закон забезпечує створення належних умов для життєзабезпечення ветеранів війни, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визначено, що ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать:

  • учасники бойових дій;
  • інваліди війни;
  • учасники війни.

Читать далее…

Як учаснику АТО отримати статус учасника бойових дій?

Без названия

Відповідно до чинного законодавства України учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Правовий статус учасників бойових дій визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Статтею 6 вказаного закону визначено категорії осіб, які належать до учасників бойових дій.

Статус учасника бойових дій надається особам в разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення. Особам, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією, а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції. Читать далее…