Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків її виплати: що це?

32564897511

За приписом ч. 7 ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Законом України «Про оплату праці» встановлено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати, до якої входить основна та додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Відносини, які виникають між працівником і роботодавцем із приводу оплати праці, у тому числі й у зв’язку з порушенням строків виплати заробітної плати, регулюються Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» та Положенням про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427. Читать далее…

Позовна заява про стягнення суми компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Індексація заробітної плати при невиконанні рішення суду про поновлення працівника на роботі: чи можливо таке?

23218781521вташурфпш

Згідно з ч. 6 ст. 43 Конституції України громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Відповідно до статті 3 КЗпП України законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Статтею 4 КЗпП України визначено, що законодавство про працю складається з КЗпП України та інших актів законодавства України, прийнятих відповідно до нього.

У частині 1 ст. 1 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» визначено структуру заробітної плати, до якої входить основна та додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Читать далее…

Позовна заява про стягнення суми індексації заробітної плати (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Чи можна оскаржити постанову, складену інспектором патрульної поліції на місці зупинки автомобіля?

иавкг2586,18

На це питання відповідь одна – так.

Цікавим при цьому є те, що не має значення, чи мав взагалі сам факт вчинення правопорушення.

Правовою основою для цього є рішення Конституційного Суду України від 26 травня 2015 року № 5-рп/2015 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа № 1-11/2015).

Так, у рішенні КСУ зазначено, що у положеннях статей Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) визначено систему правових механізмів щодо забезпечення дотримання прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на стадії розгляду уповноваженим органом (посадовою особою) справи про адміністративне правопорушення, зокрема, з метою запобігти безпідставному притягненню такої особи до відповідальності. Водночас вказані положення є законодавчими гарантіями об’єктивного і справедливого розгляду справи про адміністративне правопорушення, реалізація яких можлива лише у разі, якщо між стадією складення протоколу про адміністративне правопорушення і стадією розгляду відповідної справи по суті існуватиме часовий інтервал, достатній для підготовки до захисту кожному, хто притягається до адміністративної відповідальності.

Отже, складання протоколу про адміністративне правопорушення та розгляд уповноваженим органом (посадовою особою) справи про таке правопорушення належать до різних стадій адміністративного провадження. Читать далее…

Чи потрібно сплачувати судовий збір у разі оскарження постанови патрульної поліції про накладання штрафу за порушення правил дорожнього руху?

итолю255522

Питання сплати чи несплати судового збору у справах про оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення є досить поширеними.

Як відомо, при поданні позову до суду має бути сплачений судовий збір, якщо законом не передбачено пільги щодо цього.

Частиною 4 статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) передбачено, що особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

Статтею 87 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що до судових витрат належать судовий збір та витрати, пов’язані з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. Читать далее…

Позовна заява про визнання дій протиправними та скасування постанови про накладення адміністративного стягнення (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Адміністративний позов про визнання протиправним та скасування наказу податкового органу про організацію здійснення документальної позапланової виїзної перевірки (ЗРАЗОК)

Читать далее…

Відповідальність неповнолітньої особи за поширення у соціальних мережах недостовірної інформації та інформації, що порочить честь та гідність іншої особи

nbvbbp8

Розглянемо можливі та дієві способи захисту у такому випадку.

По-перше, зазначимо, що відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Праву на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов’язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку інформацію, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію.

Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

У судовій практиці зазначається, що під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло. Читать далее…

Адміністративна та кримінальна відповідальність керівника підприємства за порушення законодавства про виплату заробітної плати

522790_otvetstvennost_za_sovershe
Скрутне фінансове становище підприємства може стати причиною порушення роботодавцем зобов’язань перед працівниками щодо виплати заробітної плати.
Спрямування керівництвом підприємства коштів підприємства спочатку на поточні платежі (сплата податків, зборів та інших платежів, погашення боргів перед кредиторами, задоволення інших потреб підприємства), а потім на виплату заробітної плати – це ситуація, що найчастіше зустрічається у таких випадках. Зловживання керівництвом підприємств, установ, організацій терпінням своїх працівників та сподівання на безкарність своїх дій може стати причиною для порушення чинного законодавства щодо своєчасності та повноти оплати праці працівників.
Статтею 36 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.
Розглянемо, коли винні особи підприємства можуть бути притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення законодавства щодо своєчасності та повноти виплати заробітної плати. Читать далее…