Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Laptop in classic library with books in background series

З метою забезпечення ефективності, оперативності та своєчасності цивільного судочинства правова система України застосовує заочне провадження у цивільних справах.

Заочне провадження відповідно до цивільного процесуального законодавства України є особливим порядком розгляду та вирішення цивільної справи за відсутності відповідача, належним чином повідомленого про час та місце судового розгляду, від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або зазначені ним причини визнані неповажними, та якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи, з ухваленням заочного рішення.

Відповідно до частини 1 статті 228 Цивільного процесуального кодексу України заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Частиною 2 ст. 228 ЦПК України встановлено, що заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Фактично заочне провадження є додатковою гарантією позивачеві від зловживання відповідачем процесуальними правами, усунення причин затягування процесу, дотримання судами строків розгляду справи. Проте в окремих випадках розгляд справ у порядку заочного провадження не спрощує, а ускладнює процес та дає відповідачу можливість його затягнути, оскільки він має право на скасування заочного рішення судом, який його ухвалив, після чого справа розглядається в загальному порядку.

Заочне провадження є досить ефективною формою судочинства, до того ж забезпечує доступ сторін до спрощених і більш оперативних форм судочинства та захищає їх від зловживань та затримок під час судового розгляду справи.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *