Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Заява про перегляд заочного рішення (ЗРАЗОК)

 

 

До ___ районного суду м. ___

Відповідач:

Особа 1,

Адреса 1

 

Цивільна справа № ____

про ____

 

 

Особи, які беруть участь у справі:

Позивач:

Особа 2

Адреса 2

Третя особа:

Особа 3

Адреса 3

ЗАЯВА

про перегляд заочного рішення

___ районного суд м. ___ від 10.10.201__ року

 

10.10.201__ року ___ районний суд м. ___ ухвалив заочне рішення по цивільній справі № ____ за позовом Особа 2 до Особа 1., третя особа Особа 3 про ____.

Цим рішенням позов задоволено частково (повністю): ___.

Заочне рішення ухвалене за відсутності мене як відповідача по справі, я не була повідомлена про час та місце розгляду справи, а також судом не було належним чином з’ясовано усіх фактичних обставин справи та не досліджено і не надано належної оцінки наявним в матеріалах справи доказам, внаслідок чого судом ухвалено рішення, яке є необґрунтованим та незаконним.   

За таких обставин заочне рішення підлягає перегляду, за результатами якого заочне рішення має бути скасоване, а справа – призначена до розгляду в загальному порядку з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 228 Цивільного процесуального кодексу України заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Частиною 2 ст. 228 ЦПК України встановлено, що заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Як відповідач по справі я отримала копію зазначеного заочного рішення у суді (на пошті) ____ (дата), про що є відповідні докази, які містяться в матеріалах справи.

Про наявність спору мені стало відомо випадково _____.

Про прийняття оскаржуваного рішення мені стало відомо __.__.201__ року _____.

Я не була присутня при проголошенні заочного рішення суду та взагалі не знала про відкриття судового провадження за позовом Особа 2 до мене.

Згідно з ч. 1 ст. 232 ЦПК України заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Користуючись правом, передбаченим ст. 228 ЦПК України, подаю цю заяву про перегляд заочного рішення, оскільки на те є усі передбачені чинним законодавством України підстави, визначені ч. 1 ст. 232 ЦПК України.

Щодо поважності причин моєї неявки у судові засідання.

В матеріалах цивільної справи відсутні жодні докази отримання мною копії позовної заяви та доданих до неї документів, а також будь-яких документів від суду.

Я перебувала у _____.

Це доводить, що я не з’являлася в судові засідання та не повідомила суд про причини неявки з поважних причин.

В матеріалах цивільної справи не може бути доказів про вручення мені судових повісток, про належне повідомлення мене як сторони по справі про дату та час її розгляду, що виключає процесуальну можливість постановлення рішення по справі в загальному порядку.

Відносно доказів, що мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Звертаю увагу на те, що судом не було враховано наступних істотних обставин щодо самого предмету спору, вимог, що були заявлені позивачем, а також обставин та доказів, які були надані позивачем в обґрунтування заявлених ним вимог.

Судом не було забезпечено принцип змагальності сторін, чим було надано перевагу позивачеві.

Я була позбавлена свого законного права на захист своїх цивільних прав та інтересів в суді під час вирішення цивільної справи та не мала можливості подати заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються.

Подання мною заперечень проти позову істотно б вплинули на розгляд справи по суті, оскільки, як вбачається з заочного рішення, позивач надав суду неправдиву інформацію, яка не співпадає з реальними подіями.

За приписом статті 213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим.

Згідно з ч. 1 ст. 212 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

На підставі викладеного, враховуючи, що для ухвалення заочного рішення не було підстав, а я як відповідач по справі була позбавлена свого законного права на захист своїх законних прав та інтересів в суді під час вирішення даної цивільної справи та не мала можливості подати заперечення проти позову, керуючись ст.ст. 4, 27, 57-60, 74, 76, 228, 229, 231, 232 ЦПК України,

ПРОШУ:

  1. Заочне рішення ___ районного суду м. __ від ___ року по справі № ___ скасувати.
  2. Цивільну справу № ___ за позовом Особа 2 до Особа 1, третя особа Особа 3 про ___ – призначити до розгляду в загальному порядку.

 

Додаток:

  • квитанція про сплату судового збору (тільки для суду) – оригінал;
  • дві копії заяви про перегляд заочного рішення з доданими до неї документами – для позивача та третьої особи.

 

                                             Особа 1

                                                                                                                                                Підпис, дата

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *