Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Правова природа статуту господарського товариства: чи є він правочином у розумінні цивільного законодавства

Statue of Lady Justice with law books

Судова практика має чималу кількість спорів про визнання недійсним статуту господарського товариства виходячи з міркувань, що статут є правочином, оскільки він є дією учасників товариства, спрямованою на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, пов’язаних із участю в товаристві, а тому може бути визнаний недійсним у судовому порядку за положеннями Цивільного кодексу України щодо недійсності правочину. Спробуємо розібратися з цим питанням.

Частиною 2 статті 87 ЦК України передбачено, що установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до частини 1 статті 82 Господарського кодексу України установчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір, а установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.

За приписами п. 1 та п. 2 статті 202 Цивільного кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори). Читать далее…

Чи є спір за позовом податкового органу, що пов’язаний з припиненням господарського товариства та визнанням недійсними його установчих документів, корпоративним спором?

435154872232187526

Не всі спори про припинення господарського товариства та визнанням недійсними його установчих документів є корпоративними спорами.

Такий висновок є вірним з того, що органи фіскальної служби не є учасниками корпоративних правовідносин по відношенню до учасників (засновників) господарського товариства.

У випадку, коли позивачем у справі виступає суб’єкт владних повноважень, яким є податкові органи держави, такі спори віднесено до юрисдикції адміністративних судів.

За пунктом 5 частини 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України.

З огляду на підстави і предмет позову такий спір не підлягає вирішенню в господарському суді. До категорії корпоративних не належать спори про визнання недійсними установчих документів господарського товариства та припинення юридичної особи, які порушуються за позовами суб’єктів владних повноважень, що здійснюють контроль за діяльністю юридичної особи, а також органів, що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб.

Відповідна правова позиція неодноразово підтверджувалася практикою судів та знайшла своє закріплення у листі Верховного суду України від 01.08.2007 р. «Практика розгляду судами корпоративних спорів» та постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 25 лютого 2016 року № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин».

Допустимий рівень шуму: що, де, коли?

212430,389242861272

Право на безпечні для здоров’я і життя умови побуту, відпочинку та навколишнє природне середовище гарантоване ст. 4 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року № 4004-XII (далі – Закон № 4004-XII).

Цим Законом шум віднесений до фізичних факторів середовища життєдіяльності, що впливають або можуть впливати на здоров’я людини чи на здоров’я майбутніх поколінь (ст. 1).

Вплив факторів середовища життєдіяльності, що створює загрозу здоров’ю, життю або працездатності людини чи здоров’ю майбутніх поколінь, називається шкідливим впливом на здоров’я людини. Під безпечними умовами для людини розуміють стан середовища життєдіяльності, при якому відсутня небезпека шкідливого впливу його факторів на людину. Сприятливими умовами життєдіяльності людини є стан середовища життєдіяльності, при якому відсутній будь-який шкідливий вплив його факторів на здоров’я людини і є можливості для забезпечення нормальних і відновлення порушених функцій організму.

Питання захисту населення від шкідливого впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів врегульоване статтею 24 Закону № 4004-XІI. Читать далее…

Відповідальність за шум та гомін

32167492,0216721

Проблему з занадто гучними звуками від сусідів, що є актуальною та нагальною проблемою сучасного життя, можна вирішити. Завдавати клопоту можуть як сусіди, що проживають по сусідству, так і підприємства, установи, організації, що здійснюють господарську діяльність поруч з місцем проживання особи. Звертатися з такими проблемами слід до санепідемстанції та поліції.

Вимірювання рівню шуму здійснюється спеціальними пристроями. Для цього необхідно подати відповідну заяву до управління держсанепідслужби за місцем проживання, поставивши питання про необхідність проведення вимірювання рівню шуму у житловому приміщенні, обґрунтувавши таку необхідність фактами та вище наведеними правовими нормами.

Для більшої ефективності цих заходів радимо зібрати свідчення очевидців (сусідів чи просто знайомих) та зробити відео- чи аудіозапис факту надмірного шуму.

Отримані дані стануть підставою для задокументування правопорушення. Якщо за результатом проведеної перевірки буде виявлено порушення, то винна особа повинна буде сплатити штраф, а також вжити всіх заходів для недопущення подібних порушень у майбутньому. Читать далее…