Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Правові нюанси деяких документів підприємства щодо обґрунтування маркетингових послуг

0252235669700

Юридично грамотне оформлення відносин зі своїми контрагентами, що надають маркетингові послуги підприємству, є запорукою впевненого спілкування підприємства з податківцями під час проведення податкових перевірок.

Основним документом тут, безумовно, є договір про надання маркетингових послуг.

Договір про надання маркетингових послуг – договір, за яким одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати маркетингову послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. До видів маркетингових послуг відповідно до Податкового кодексу України віднесено: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу; послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу; послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). Читать далее…

Способи надання маркетингових послуг

торгшол154921

Комерційний успіх будь-якого підприємства багато в чому залежить від того, наскільки продукція (товари), яка ним постачається та є господарською діяльністю підприємства, відповідає основним споживчим уподобанням.

Згідно з підпунктом 14.1.108 пунктом 14.1 статті 14 Податкового кодексу України маркетинговими послугами (маркетинг) вважаються послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.

До маркетингових послуг Податковим кодексом України віднесено наступні послуги: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги). Читать далее…

Що таке мерчандайзинг?

iюбл33CAU4C89S

Мерчандайзинг (англ. (merchandising) походить від англійського merchandise – товари, сприяння продажу будь-якого товару, просувати на ринку) – один із видів маркетингу, що сприяє інтенсивному просуванню товарів у роздрібній торгівлі без активної участі спеціального персоналу – вдале розміщення товарів у торговому залі, оригінальне оформлення прилавків та вітрин, організація презентацій з роздачею сувенірів, наданням знижок та пільг (Наказ ДПС України № 123 від 15.02.2012р.).

Мерчандайзинг – це напрямок торгового маркетингу, частина процесу маркетингу, яка визначає методику продажу товару в магазині.

Під просуванням товару розуміється комплекс різноманітних тактичних і стратегічних заходів, у т.ч. маркетингових, що використовуються підприємством для прямого або непрямого зміцнення на ринку своїх позицій та його товарів, які воно пропонує, і активізації продажу товарів шляхом систематичного інформування споживачів, переконування чи нагадування споживачам про свої товари, формування у них обізнаності. Читать далее…

Особливості встановлення розмірів оплати за житлово-комунальні послуги

Young businessman depositing money in piggy bank

Згідно із частиною 1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» житлово-комунальні послуги – це результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Статтею 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що законодавство України у сфері житлово-комунальних послуг ґрунтується на Конституції України і складається з нормативно-правових актів у галузі цивільного, житлового законодавства, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері житлово-комунальних послуг.

За частинами 1-3 ст. 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» стандарти, нормативи, норми і правила встановлюють комплекс якісних та кількісних показників і вимог, які регламентують вироблення та виконання житлово-комунальних послуг з урахуванням соціальних, економічних, природно-кліматичних та інших умов регіонів та населених пунктів. Читать далее…

Виклик та допит свідків у цивільній справі

x_fb7acf6532489545

Під час вирішення цивільної справи у суді нерідко виникає питання про необхідність залучення свідків, тобто осіб, які можуть підтвердити якість обставини, що мають значення у справі.

У відповідності до ч. 1 ст. 50 ЦПК України свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи.

Показання свідка – це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи (ст. 63 ЦПК України).

Обставини, які мають значення для вирішення зазначеної справи, можуть бути підтверджені показаннями свідків, що згідно зі ст.ст. 57, 59 ЦПК України є допустимими доказами по справі.

Згідно зі ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Суд сприяє всебічному і повному з’ясуванню обставин справи. Читать далее…

Про підвідомчість у справах щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

1723,0549845130У питаннях щодо прав на частку у статутному капіталі господарського товариства існує певна неточність щодо того, до якого суду слід звертатися: господарського суду чи суду загальної юрисдикції. У цій консультації розглянемо питання підвідомчості у стравах про право за договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Отже, за змістом ч. 1 та ч. 2 статті 5 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

Отже, в порядку цивільного судочинства можуть розглядатися будь-які справи, у яких хоча б одна зі сторін є фізичною особою, якщо їх вирішення не віднесено до інших видів судочинства.

Разом з тим, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 12 ГПК України господарським судам підвідомчі, зокрема справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів. Читать далее…