Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Визнання рішення загальних зборів учасників господарського товариства недійсним

%d0%b5%d1%80fotolia_2926%d1%837_m0

Чинним законодавством України визначено підстави для визнання недійсними правочинів. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Розглянемо у цій консультації питання про можливість визнання недійсними актів органів юридичної особи, зокрема, рішень загальних зборів учасників господарського товариства.

Частиною 5 статті 98 Цивільного кодексу України передбачено, що рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником товариства до суду. Отже, цивільним законодавством передбачено право учасника товариства на оскарження рішення загальних зборів до суду, проте не встановлено підстав для визнання рішення загальних зборів недійсним.

Визначення недійсного правочину наводиться у ст. 215 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1-3, 5 та 6 статті 203 ЦКУ, а саме:

  • зміст правочину не може суперечити ЦКУ, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
  • особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;
  • волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;
  • правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
  • правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Читать далее…

Поділ спільного майна подружжя

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d1%83

Зазвичай після розірвання шлюбу між колишнім подружжям постає питання щодо поділу набутого у шлюбі спільного майна.

У разі відсутності мирного шляху вирішення цього питання виникає потреба звернення з відповідною позовною заявою до суду.

При цьому зазначимо, що ставити питання про поділ майна між подружжям можна як після розірвання шлюбу, так й у шлюбі.

Особливо складним у цьому є питання поділу неподільної речі.

Розглянемо у цій консультації деякі аспекти поділу між подружжям неподільного майна.

Отже, відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Читать далее…

Що таке судовий збір і як можна його повернути?

%d1%81%d0%b6%d1%81%d0%bb%d0%bf%d1%89%d1%81%d1%88%d0%ba%d0%be%d1%88%d1%86%d1%8c%d0%ba%d1%83

Поняття судового збору наведено у статті 1 Закону України «Про судовий збір», якою визначено, що судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

Під судовими витратами розуміються передбачені законом витрати (грошові кошти) сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, понесені ними у зв’язку з її розглядом та вирішенням, а у випадках їх звільнення від сплати – це витрати держави, які вона несе у зв’язку з вирішенням конкретної справи.

Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Судові витрати не входять до складу ціни позову, не є збитками в розумінні статті 22 Цивільного кодексу України, а тому не можуть стягуватися як збитки.

Правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначає Закону України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674-VI. Читать далее…