Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Відповідальність неповнолітньої особи за поширення у соціальних мережах недостовірної інформації та інформації, що порочить честь та гідність іншої особи

nbvbbp8

Розглянемо можливі та дієві способи захисту у такому випадку.

По-перше, зазначимо, що відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Праву на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов’язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку інформацію, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію.

Недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності (неповні або перекручені).

У судовій практиці зазначається, що під гідністю слід розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло. Читать далее…

Керівництво підприємства відмовляє учаснику в отриманні інформації про господарську діяльність цього підприємства за певний період. Яку інформацію про діяльність господарського товариства мають право отримувати його учасники? Чи можна через суд зобов’язати виконавчий орган товариства надати необхідну учаснику (засновнику) інформацію?

%d1%82%d0%bc%d1%80%d0%bf%d0%b0%d0%betitle391418276

Пунктом 5 частини 1 статті 116 Цивільного кодексу України передбачено, що учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 Господарського кодексу України учасники господарського товариства мають право одержувати інформацію про товариство. На вимогу учасника товариство зобов’язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства тощо.

Аналогічні приписи передбачені пунктом «г» ст. 10 Закону України «Про господарські товариства»: учасники товариства мають право одержувати інформацію про діяльність товариства. На вимогу учасника товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів.

Слід зазначити, що чинним законодавством України не передбачено відповідальність за ненадання інформації про діяльність товариства або надання недостовірної інформації з цього приводу. До того ж, на законодавчому рівні не врегульовано питання щодо процедури, обсягів та строків надання цієї інформації, а також щодо періоду часу, за який учасник може вимагати надання відповідних відомостей. Читать далее…