Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Правовий режим земельної ділянки, одержаної громадянином у період шлюбу в приватну власність шляхом приватизації, та її поділ між подружжям

[ File # csp6150425, License # 1122063 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / sellingpix

В юридичній практиці питання поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, є досить актуальним.

Не менш важливим є питання щодо визначення майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка.

Судова практика у цих питання є досить неоднозначною, а правова база суперечливою.

Отже, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 57 Сімейного кодексу України (далі – СК України) земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України, є особистою приватною власністю дружини, чоловіка.

Нібито все зрозуміло. Але слід звернути увагу на те, що до СК України було внесено зміни та доповнено частину 1 статті 57 пунктом 5 відповідного змісту тільки у 2012 році Законом України від 17 травня 2012 року № 4766-VI «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка», що набув чинності 13 червня 2012 року.

До цього правовий статус приватизованої земельної ділянки, право власності на яку виникло в одного з подружжя в період шлюбу, визначався частиною 5 статті 61 СК України, якою передбачалося, що об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, та земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації. Читать далее…

Наслідки невиплати заробітної плати або порушення строків її виплати

cp9ncm3252

Конституцією України визначено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (стаття 43 Основного Закону).

До основних прав працівника належить право на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру.

Відповідно до частини 7 ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

На жаль, доводиться констатувати, що в Україні це конституційне право часто порушується.

Дослідимо у цій консультації поняття заробітної плати, строки її виплати та наслідки її невиплати або порушення строків виплати.

Питання регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначаються Кодексом законів про працю України (далі – КЗпП України), Законом України «Про оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами. Читать далее…

Дисциплінарна та матеріальна відповідальність керівника підприємства за порушення законодавства про виплату заробітної плати

190895232

Чинним законодавством України встановлено обов’язок роботодавця виплачувати належні працівникам суми у певні строки, але у житті нерідко зустрічаються випадки, коли виникає проблема великих заборгованостей із заробітної плати, оскільки підприємства, перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, у першу чергу спрямовують свої кошти на поточні невідкладні платежі, а вже потім згадують про працівників, розраховуючи на їх терплячість.

Така поведінка керівництва підприємства, безумовно, є грубим порушенням законодавства, за яку має наступити відповідальність. У цій консультації розглянемо випадки, коли винні особи підприємства можуть бути притягнені до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності за порушення законодавства щодо своєчасності та повноти виплати заробітної плати.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про оплату праці» за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством. Читать далее…

Адміністративна та кримінальна відповідальність керівника підприємства за порушення законодавства про виплату заробітної плати

522790_otvetstvennost_za_sovershe
Скрутне фінансове становище підприємства може стати причиною порушення роботодавцем зобов’язань перед працівниками щодо виплати заробітної плати.
Спрямування керівництвом підприємства коштів підприємства спочатку на поточні платежі (сплата податків, зборів та інших платежів, погашення боргів перед кредиторами, задоволення інших потреб підприємства), а потім на виплату заробітної плати – це ситуація, що найчастіше зустрічається у таких випадках. Зловживання керівництвом підприємств, установ, організацій терпінням своїх працівників та сподівання на безкарність своїх дій може стати причиною для порушення чинного законодавства щодо своєчасності та повноти оплати праці працівників.
Статтею 36 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що за порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.
Розглянемо, коли винні особи підприємства можуть бути притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення законодавства щодо своєчасності та повноти виплати заробітної плати. Читать далее…