Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Колізійні питання у податкових правовідносинах

podatПодаткове законодавство України є одним із найскладніших у правовій системі України. При цьому спостерігається тенденція щодо його нестабільності. Проте, як показує практика його правозастосування, зміни, що вносяться в закони України з питань оподатковування, досить часто створю­ють нові проблеми.

Пода
тки є фінансовою категорією, яка є досить складною і надзвичайно впливовою на всі економічні явища і процеси у державі.

У практиці суб’єкти господарювання часто стикаються з певними складнощами у відносинах з податковими органами. Так, наприклад, якщо під час перевірки податковий орган виявляє недобросовісну сплату чи ухилення від податків, то виносить податкове рішення-повідомлення, яким зобов’язує правопорушника доплатити певну суму коштів, нараховує пеню та штрафні санкції. Іноді такі доплати вимірюються мільйонами гривень. Тоді способом захисту для платника податків є оскарження відповідного рішення в адміністративному порядку, але, слід зазначити, що податкові органи дуже рідко скасовують рішення, що прийняті податкові податковим органом нижчого рівня. Тому фактично єдиним реальним способом захисту прав підприємців є оскарження в суді.

І ось тут стикаємося з колізією. З одного боку, ч. 5 ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України декларує, що для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів, встановлюється місячний строк.

Але є ще Податковий кодекс України, який у ст. 102 та п. 56.18 ст. 56 вказує зовсім інший термін оскарження – 1095 днів, тобто три роки.

Виходить, що кодекси, які мають однакову юридичну силу, по-різному визначають строк для звернення до суду. Читать далее…

Правовий режим майна одного з подружжя для здійснення підприємницької діяльності: правова позиція Верховного суду України

Питання розпорядження майном, право власності на яке виникло у шлюбі, є вельми актуальним.

З цього питання є досить поширена практика.justice1

Правова позиція Верховного суду України з цього приводу викладена, наприклад, у постанові від 2 жовтня 20113 року у справі № 6-79цс13 та є обов’язковою для судів.

Із змісту нормативних положень глав 7 та 8 Сімейного кодексу України (далі – СК) власність у сім’ї існує у двох правових режимах: спільна сумісна власність подружжя та особиста приватна власність кожного з подружжя, залежно від якого регулюється питання розпорядження таким майном.

Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя (тобто перелік юридичних фактів, які складають підстави виникнення права спільної сумісної власності на майно подружжя) визначені в ст. 60 СК України.

За змістом цієї норми майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловіку на праві спільної сумісної власності.

Таким чином, належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але і спільністю участі подружжя коштами або працею в набутті майна. Читать далее…

Поділ майна подружжя, що придбане під час шлюбу за особисті кошти одного з подружжя: правова позиція Верховного суду України

001Поділ майна подружжя, що придбане під час шлюбу за особисті кошти одного з подружжя, є вельми актуальним.

Відповідна правова позиція була висловлена Верховним Судом України у постанові від 16 грудня 2015 року при розгляді справи № 6-2641цс15.

Статтею 60 Сімейного кодексу України (далі – СК) визначено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй (йому) особисто.

Отже, належність майна до спільної сумісної власності подружжя визначається не тільки фактом придбання його під час шлюбу, але й спільною участю подружжя коштами або працею в набутті майна.

Застосовуючи норму статті 60 СК України та визнаючи право спільної сумісної власності подружжя на майно, суд повинен установити не тільки факт набуття майна під час шлюбу, але й той факт, що джерелом його набуття були спільні сумісні кошти або спільна праця подружжя. Читать далее…