Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Про подання викладачами вищих навчальних закладів до кадрової служби за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

До Дніпропетровської юридичної компанії звернувся викладач вищого навчального закладу з таким питанням:

Чи повинні викладачі ВУЗів подавати до відділу кадрів свого вишу декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру  згідно з антикорупційним законодавством? Чи має право керівництво ВУЗу вимагати подання таких декларацій?

38788772

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України від 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон № 3206) суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Згідно з абзацом 8 частини 1 ст. 1 Закону № 3206 суб’єктами декларування є особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Так, до цих осіб відносяться особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті.

Зазначимо, що викладачі ВУЗів не відносяться до названих категорій громадян, а тому вони не зобов’язані подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Расторжение брака в судебном порядке

74711972_3185107_lawbookРасторжение брака в судебном порядке осуществляется соответствующими судами общей юрисдикции.

В случаях, когда в семье есть несовершеннолетние дети, и супруги приняли обоюдное решение о расторжении брака, — расторжение брака оформляется только через суд. Супруги могут подать в суд совместное заявление о расторжении брака.

В том случае, если один из супругов возражает против расторжения брака или уклоняется от подачи совместного заявления в органы РАГС, брак может быть расторгнут только через суд. В таком случае другой супруг имеет право инициировать развод через суд с подачей искового заявления о расторжении брака.

Если имеются споры о совместном имуществе супругов, то в иске о расторжении брака можно также указать требование о разделе совместно нажитого имущества. Однако, это не самый лучший вариант, поскольку дела о расторжении брака рассматриваются относительно быстро, а дела о разделе имущества могут затянуться на месяцы и годы. Так как при рассмотрении судом дела о разделе имущества требуются дополнительные процессуальные действия, такие как проведение экспертизы о стоимости имущества, вызов и допрос свидетелей и т.д. Если объединить оба требования в одном иске, то и решение суда по такому делу будет одно, а значит и брак будет расторгнут только тогда, когда суд окончательно вынесет решение по обоим требованиям истца. Читать далее…

Про подання викладачами вищих навчальних закладів до кадрової служби за місцем роботи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

До Дніпропетровської юридичної компанії звернулися викладачі вищого навчального закладу з таким питанням:

Чи повинні викладачі ВУЗів подавати до відділу кадрів свого вишу декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру  згідно з антикорупційним законодавством? Чи має право керівництво ВУЗу вимагати подання таких декларацій?

38788772

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України від 07.04.2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Закон № 3206) суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Згідно з абзацом 8 частини 1 ст. 1 Закону № 3206 суб’єктами декларування є особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, які зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Так, до цих осіб відносяться особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті.

Зазначимо, що викладачі ВУЗів не відносяться до названих категорій громадян, а тому вони не зобов’язані подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.