Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Відповідальність страховика у разі порушення договірних зобов’язань щодо повноти та своєчасності виплати страхового відшкодування по страховому випадку

square_62614_0Відповідно до ст. 979 ЦК України, за договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07 березня 1996 року встановлено обов’язок страховика при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами договору страхування або законом.

Згідно зі ст. 990 ЦК України та ст. 25 Закону України «Про страхування» здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 988 ЦК України страховик зобов’язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату у строк, встановлений договором.

Згідно з абз. 3 ч. 1 ст. 988 ЦК України та ч. 17 ст. 9 Закону України «Про страхування» страхова виплата за договором майнового страхування (страхове відшкодування) не може перевищувати розміру реальних збитків (прямого збитку), якого зазнав страхувальник.

Реальними збитками є витрати, яких особа зазнала у зв’язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України).

Згідно зі ст. 629 ЦКУ договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Отже, страховик відповідно до чинного законодавства та умов договору страхування несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування. Читать далее…

Податкова перевірка (документальна позапланова виїзна) на підприємстві за відсутності підстав для її проведення. Що робити?

nalog_kontrol1-e1364302638519Перевірки податкового, валютного та іншого законодавства на підприємствах проводяться податковим органом на підставі відповідного наказу про організацію здійснення документальної позапланової виїзної перевірки із зазначенням підстав, періоду, за який вона призначена, та строку проведення перевірки.

У разі незгоди з фактом призначення такої перевірки, якщо керівництво підприємства вважає, що спірний наказ не відповідає вимогам чинного законодавства, є протиправним, оскільки документальна позапланова виїзна перевірка призначена за відсутності підстав для її проведення, підприємство має право оскаржити рішення податкового органу.

Відповідно до пп. 14.1.7. п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України оскарження рішень контролюючих органів – це оскарження платником податку податкового повідомлення-рішення про визначення сум грошового зобов’язання платника податків або будь-якого рішення контролюючого органу в порядку і строки, які встановлені цим Кодексом за процедурами адміністративного оскарження, або в судовому порядку.

Відповідно до пп. 17.1.7. п. 17.1 ст. 17 Податкового кодексу України платник податків має право, зокрема, оскаржувати в порядку, встановленому цим Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб), надані контролюючими органами податкові консультації.

Відповідно до п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України рішення, прийняті контролюючим  органом,  можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів  поширюється на публічно-правові спори, зокрема, спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

В інформаційному  листі Вищого адміністративного суду України від 24.12.2010 № 1844/11/13-10 зазначається, що видання керівником податкового органу наказу про проведення позапланової перевірки безпосередньо призводить до виникнення певних обов’язків у платника податків, щодо якого прийнято рішення про проведення перевірки. Тому зазначений наказ є таким, що має правове значення, а отже, є актом у розумінні пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

З урахуванням приписів віще названих норм спірний наказ є таким, що має правове значення, а отже, є актом у розумінні п. 1 ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України, а тому підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Таким чином, підприємству слід подавати до адміністративного суду адміністративний позов, поставивши у ньому питання про визнання протиправним та скасування наказу про організацію здійснення документальної позапланової виїзної перевірки та про визнання протиправними дій ДПІ щодо проведення документальної позапланової виїзної перевірки.
Читать далее…

Правомірність укладання контрактної форми трудового договору з викладачем вищого навчального закладу

3743Відповідно до ч.3 ст.21 КЗпП України особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

Частина 3 ст. 54 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ визначає, що педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

Порядок укладення контракту при прийнятті (найманні) на роботу працівників у сфері освіти регулюється наступними нормативно-правовими актами:

  • Наказом Міністерства освіти і науки України № 1005 від 05 жовтня 2015р. «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)»;
  • Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170 «Про затвердження Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників»;
  • Наказом Міністерства праці України від 15 квітня 1994 року № 23 «Про затвердження Типової форми контракту з працівником».

Для будь-якої установи у сфері освіти важливо при укладанні контрактів з працівниками дотриматись усіх вимог вказаних нормативних актів, а також додержуватися письмової фори трудового договору, як це передбачено п. 3 ч. 1 ст. 24 КЗпП України.

Контракт як можлива форма трудового договору є гарантією для вищих навчальних закладів забезпечити професорсько-викладацький склад спеціалістами високої кваліфікації та особами, які мають вчені знання та наукові ступені. Адже обов’язковими умовами для діяльності вишу є наявність саме таких науково-педагогічних працівників. Читать далее…

Позовна давність по стягненню неустойки, якщо боржник надіслав лист з проханням продовжити строк виконання грошового зобов’язання

3Zo2aKhy-QA

До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується спеціальна позовна давність в один рік (пункт 1 частини другої статті 258 ЦК України).

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

Перебіг позовної давності за зобов’язаннями щодо сплати неустойки має здійснюватися відповідно до п. 5 ст. 261 ЦК України, нормою якого передбачено, що за зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

Якщо боржником надано лист кредитору із проханням надати додаткову відстрочку на погашення суми боргу, то можна говорити, що боржник взяв на себе обов’язок виконати своє господарське зобов’язання у новий строк, тобто встановив новий строк виконання свого як основного зобов’язання, так і зобов’язання щодо сплати неустойки.

Режим работы на предприятии

cl237_596_photo_1Всегда актуальными были, есть и будут вопросы режима работы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха.

В большинстве случав на предприятиях устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями и продолжительностью рабочей недели не более 40 часов. Такая норма утверждена Кодексом законов о труде.

Например, на предприятии может быть установлен следующий режим работы: начало работы – 9.00 часов; окончание работы – 18.00 часов; перерыв для отдыха и питания  – с 13.00 часов до 14.00 часов; суббота и воскресенье – выходные дни.

Для отдельных должностей на предприятии может быть изменен режим рабочего времени путем установления шестидневной рабочей недели. Такие изменения оформляются приказом по предприятию по согласованию с профсоюзным комитетом или уполномоченным трудового коллектива.

Накануне праздничных и нерабочих дней продолжительность работы сокращается на 1 час. Эта норма действует и в случаях переноса в установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. Читать далее…

Про можливі санкції за договором поставки

5dBf5sv-DjQОдним з найбільш поширених у господарській діяльності є договір поставки.

Зазвичай при укладанні цього виду договору сторони передбачають, що поставка товару (продукції) може здійснюватися партіями, оплату покупець може здійснювати повністю або частинами, але має здійснити у певний строк, наприклад, на умовах попередньої оплати, у момент поставки або, що є найбільш поширеним, на умовах відстрочки платежу.

Приймання товару покупцем має підтверджуватися відповідними документами (як правило, видатковими накладними). Окремі умови можуть ставитись до якості товару, що поставляється.

Окремо зупинимось на проблемі, коли покупець порушує умови договору щодо оплати поставленого товару.

Частиною 1 статті 712 Цивільного кодексу України визначено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 2 ст. 712 ЦК України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Частиною 1 статті 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Читать далее…

Порядок виведення штатної одиниці зі штатного розкладу підприємства

102413_1337_1Пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України передбачено розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в разі зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Тобто у такому разі йдеться про необхідність прийняття відповідного наказу щодо удосконалення в організаційній структурі підприємства. За своїм змістом такий наказ передбачає зміни штатної чисельності та можливі звільнення деяких працівників у зв’язку з виведенням посад зі штатного розкладу.

Перш ніж видати наказ про звільнення працівників за скороченням штату, слід довести необхідність скорочення штату та звільнення. Підприємства повинні приготувати техніко-економічне обґрунтування на скорочення посад чи штату працівників, що обов’язково погоджується з профспілковим комітетом, якщо він діє на підприємстві, установі, організації. Якщо профспілки немає, то ці питання бажано погоджувати з виборним представником від трудового колективу. Після цього складається і затверджується новий штатний розпис. До нового штатного розпису не заносяться посади, які скорочено.

Після затвердження нового штатного розпису працівники, посади яких скорочуються, згідно зі ст. 492 КЗпП України персонально попереджаються про вивільнення не пізніше ніж за два місяці. Таке попередження має бути оформлене у письмовій формі. Читать далее…