Оставьте ваши контакты и наш консультант свяжется с вами

 

Кримінальна відповідальність торгівельного представника підприємства за вчинення дій, які виразились у привласненні та розтраті грошових коштів підприємства

1ab08f4ae6f1ffd32a0a73f3a8b86ae0Притягнення до відповідальності працівників, які мають доступ до матеріальних цінностей та грошових коштів є вельми актуальним для будь-якого підприємства.

Безумовно, лише за наявності юридично грамотного оформлення відносин з працівником, у т.ч. щодо його матеріальної відповідальності перед підприємством за завдану ним шкоду, можливо притягнути його до відповідальності (у т.ч. й до кримінальної) та ставити питання про стягнення з працівника завданої ним шкоди у повному обсязі.

Питання про повну індивідуальну матеріальну відповідальність торговельного представника та про законність укладання з таким працівником договору про повну матеріальну відповідальність є досить спірним, що потребує окремої уваги та юридичного аналізу. У своїх подальших консультаціях спробуємо розібратися з питанням щодо правильності та законності укладання договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з цією категорією працівників. У цій консультації розглянемо практичну ситуацію щодо особливостей притягнення працівника (торгівельного представника чи торгівельного агента) до кримінальної відповідальності та дослідимо деякі аспекти щодо зібрання доказів, доведеності провини працівника самим підприємством. Читать далее…

Порушення строків звернення до суду у трудових спорах

04-atacРозглянемо практичну ситуацію, розв’язанням якої займалися спеціалісти Дніпропетровської юридичної компанії.

В адресу підприємства надійшла позовна заява від звільненого працівника про поновлення на посаді, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, стягнення моральної шкоди. Працівника було звільнено 26 березня 2015 р. на підставі п. 2 ст. 36 КЗпП (закінчення строку трудового договору). Трудову книжку та наказ про звільнення позивач отримав 9 квітня 2015 року. Працівник звернувся до суду 9 липня 2015 року. У позові позивач просив поновити порушений на звернення до суду строк у зв’язку з тим, що від звертався до органів прокуратури та територіальної державної інспекції з праці з проханням вирішити питання незаконного, як він вважав, звільнення, та чекав на відповіді від цих органів, після чого мав шукати юридичної допомоги. Чи мав такий працівник право на звернення до суду?

 Частиною 1 ст. 233 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) встановлено, що працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Читать далее…

Залучення страхової компанії в якості співвідповідача у справах про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди

avtoАктуальність цивільних спорів у справах про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, у т.ч. внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП) не викликає сумніву, а тому питання про вирішення таких спорів у суді має особливе значення.

На жаль, досить поширеними є справи про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок ДТП.

Відповідно до чинного законодавства страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є обов’язковим.

Відносини у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів врегульовані Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 1 липня 2004 року № 1961-IV.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників. Читать далее…

О юридически правильном оформлении увольнения работника по результатам испытания

83_1334838478_a0dcb

Знание процедуры увольнения работника по результатам испытание и ее соблюдение является важным вопросом для любого работодателя.

Ведь в случае нарушения хотя бы одной правовой нормы судом может быть принято решение о восстановлении работника на работе.

Согласно ч. 1 ст. 26 Кодекса законов о труде Украины (далее – КЗоТ) при заключении трудового договора может быть обусловлено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе. Условие об испытании должно быть оговорено в приказе (распоряжении) о приеме на работу.

В период испытания на работников распространяется законодательство о труде.

Испытание не устанавливается при приеме на работу следующих категорий:

  • лиц, не достигших восемнадцати лет;
  • молодых рабочих после окончания профессиональных учебно-воспитательных заведений;
  • молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;
  • лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной (невоенной) службы;
  • инвалидов, направленных на работу согласно рекомендации медико-социальной экспертизы.

Испытание не устанавливается также при приеме на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию, а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством. Читать далее…

Як захистити своє право на тишу?

uykusuzluk222Не пощастило з сусідами: поверхом нижче розташоване офісне приміщення, у якому протягом робочого часу дуже шумно (працівники занадто голосно розмовляють та переміщуються по приміщенню, дуже шумно стукаючи підборами), а поверхом вище проживають особи, що полюбляють пізно ввечері послухати музику та проводять ремонтні роботи. Цей шум протягом усієї доби створює майже неможливі умови перебування у власному житловому приміщенні його власникам. Що робити?

Зрозуміло, що завдяки сусідам, які створюють названу проблему, протягом дня у квартирі знаходитись не можливо.

Наведений приклад, на жаль, в урбанізованому суспільстві є досить поширеним. Тому зрозуміло, що питання про визнання за кожною особою невід’ємного права на тишу останнім часом набуває все більшої актуальності та потребує правового захисту.

Спробуємо розібратися з проблемою, з якою стикнулися клієнти Дніпропетровської юридичної компанії, та визначити можливі шляхи її вирішення.
Перш за все зазначимо, що у такій ситуації закон на стороні особи, що страждає від порушення її права на тишу. Існують цілком законні способи, що здатні навести лад та притягнути правопорушників до юридичної відповідальності. Отже, декілька юридичних порад.

Читать далее…

Дотримання норм права при звільненні працівника за прогули без поважних причин

_1_~1Спробуємо розібратися з питанням обґрунтованості та законності звільнення працівника за прогули на конкретній ситуації, у вирішенні якої приймали участь спеціалісти Дніпропетровської юридичної компанії.

Фізична особа А працювала на підприємстві Б. У зв’язку з особливостями організації робочого процесу відділ, у якому було розміщене робоче місце працівника А, відповідним наказом було переміщено в інше приміщення, що дуже не сподобалось самому працівнику, та він відмовився змінювати робоче місце, відмовлявся підписувати будь-які документи та давати будь-які письмові пояснення.

Дізнавшись про прийняте адміністрацією підприємства рішення про скорочення штату у кількості 10 штатних одиниць, у т.ч. й працівника А, цей працівник взагалі припинив з’являтися на роботі (як на своєму робочому місці, так і на території підприємства), на телефонні дзвінки не відповідав. Адміністрація підприємства Б у подальшому здійснювала спілкування з працівником виключно за допомогою пошти. Згодом підприємство звільнило працівника А за прогули без поважних причин.

Не погодившись з цим, працівник А звернувся до суду з позовною заявою про визнання наказу про звільнення за прогули без поважних причин незаконним та необґрунтованим, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди, зміну формулювання причини звільнення.

Позиція працівника А базувалася на тому, що він був позбавлений робочого місця, йому не нараховувалася заробітна плата, а він у подальшому знаходився в очікуванні офіційного наказу про його звільнення у зв’язку зі скороченням штату

Підприємство (далі – «відповідач» або «підприємство»), не визнаючи позов та не погоджуючись з заявленими позовними вимогами у повному обсязі, законність та обґрунтованість своїх дій щодо звільнення працівника А (далі – «позивач» або «працівник») довело наступним. Читать далее…